Zadzwoń: 95 749 22 40 lub 661 353 767
INFORMUJEMY, ŻE SKLEP INTERNETOWY JEST ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA
PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT,
DOSTAWY NIE BĘDĄ REALIZOWANE.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego AleGarden.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pobieranych od Klienta w trakcie dokonywania przez niego zakupów w Sklepie Internetowym.

I. Definicje:

 1. Sklep Internetowy – Sklep internetowy dostępny pod adresem www.alegarden.pl, prowadzony przez Werth-Holz S.A.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sklep Internetowy, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
 4. Produkt – usługa lub przedmiot materialny, produkowany przez Werth-Holz S.A. lub inny podmiot, będący w ofercie Sklepu Internetowego.
 5. Administrator – Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej nr 14/16A , 00-041 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292194, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy 5.438.400 PLN, NIP 957-098-54-92, REGON 220503759.
 6. Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o Produktach.
 7. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu Internetowego.
 8. Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na stronie internetowej pod którą dostępny jest Sklep Internetowy, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych.
 9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 10. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 11. Użytkownik – podmiot na rzecz którego Administrator może świadczyć usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Dane zbierane przez Sklep Internetowy:

 1. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja Klienta w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient dokonując zakupu (bez rejestracji konta) lub dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym zakłada konto Klienta w którym podaje następujące dane:
  • imię i nazwisko oraz nazwa firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),
  • adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),
  • adres doręczenia,
  • numer NIP,
  • e-mail,
  • telefon kontaktowy.
 3. Login i hasło, za pomocą których Klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 4. W trakcie wizyty Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego pobieraną są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics (dalej GA), następujące informacje:
  • adres IP oraz nazwa domeny,
  • używany typ przeglądarki internetowej,
  • typ systemu operacyjnego.

- Więcej informacji na temat GA dostępna jest na stronie www.google.com/analytics/

 1. Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.
 2. Konto Klienta może być usunięte dopiero po zakończeniu procesu realizacji zamówienia, na wyraźne żądanie Klienta. Usunięcie konta obejmuje fizyczne usunięcie danych osobowych Klienta znajdujących się na elektronicznych nośnikach informacji.

III. Wykorzystanie danych osobowych Klienta przez Sklep Internetowy

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu należy zalogować się do własnego konta na stronie www.alegarden.pl i w zakładce "Moje konto" można zmienić podane wcześniej dane. W celu skasowania konta należy skontaktować się telefonicznie (tel. 95 749 22 40), emailem na adres: pomoc@alegarden.pl lub poprzez list polecony na adres:
  Werth-Holz S.A.
  Zakład Produkcjyjny
  ul. Dworcowa 5
  66-330 Pszczew
 2. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie procesu rejestracji, będą wykorzystywane w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się do Sklepu Internetowego, w celu prawidłowej realizacji składanych przez Klienta zamówień, a także w celach o charakterze marketingowym i promocyjnym.
 3. Dane osobowe Klienta będą przekazywane przedsiębiorstwom przewozowym w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia, tj. dostarczenia zamówionych Produktów do Klienta.
 4. Dane osobowe Klienta będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

IV. Newsletter

 1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. W tym celu musi podać swój adres e-mail w polu dotyczącym Newslettera, lub w trakcie rejestrowania konta na www.alegarden.pl zaznaczyć odpowiedni punkt w którym Klient wyraża chęć otrzymywania informacji handlowych od Werth-Holz S.A.

V. Cookies

 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Klient, zapisywane są pliki Cookies. Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu Internetowego.
 2. Sklep internetowy stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
 • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
 • weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
 • statystycznych.
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z UrządzeniaUżytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych aniżadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. 

VI. Ochrona danych osobowych Klienta

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest Werth-Holz S.A.
 2. Klienta zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym, przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie.
 3. Klient ponosi odpowiedzialności za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła przez osobę trzecią.
 4. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.
 5. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych w sytuacjach wskazanych w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Na wniosek Klienta, którego dane osobowe zostały podane w trakcie procesu rejestracji w Sklepie Internetowym, Sklep Internetowy poinformuje Klienta o przysługujących mu prawach oraz udzieli informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, w terminie 30 dni od dnia wpływu takiego wniosku.
 7. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy jest Werth-Holz S.A.. Zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w bazie Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 8. Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia zna tylko Klient i Administrator. Werth-Holz SA gwarantuje, że nikomu te dane nie zostaną ujawnione. Klient ze Swojej strony też powinien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 5.04.2013
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Więcej
X